Cornillo yong muhajil a 16 años pag a ng angkan ng